CADASTRU SISTEMATIC GRATUIT!

STIMAȚI  CETĂȚENI, ai satului Filipeşti, vă facem cunoscut faptul că la nivelul comunei Filipeşti se desfăşoară lucrări de Cadastru Sistematic care au scopul de a intabula în mod gratuit, dreptul de proprietate asupra imobilelor pe care le deţineţi drept urmare, duminică pe data de 11 septembrie 2022 la ora 1500, vă invităm la Casa de cultură “Radu Beligan”, unde veţi fi informaţi privitor la modul de desfăşurare a acestei acţiuni.

De asemenea, vă informăm următoarele:

Începând cu data de 12 septembrie 2022, luni, ora 800, toţi cetăţenii deţinători de imobile, situate în satul Filipeşti, sunt rugati să se prezinte la sediul Primăriei comunei Filipeşti, unde este înfiinţat un birou special de primire şi înregistrare a următoarelor documente:

– titluri de proprietate, acte de proprietate pentru locuinţe, certificate de moştenitor, acte de partaj, sentinţe judecătoreşti, testamente sau orice alte documente din care să rezute că deţineţi imobile  în satul Filipeşti, comuna Filipeşti.

PREZENȚA DEȚINĂTORILOR / PROPRIETARILOR DE IMOBILE SITUATE ÎN SATUL FILIPEȘTI ESTE OBLIGATORIE, ÎMPREUNĂ CU DOCUMENTELE SPECIFICATE ANTERIOR!!!

Persoană de contact: Chiriac Doina, telefon: 0748577412