Proiect de hotărâre în dezbatere publică

Prezentul proiect de hotărâre este adus la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local al comunei Filipesti în data de 13.01.2023, pe site-ul Primăriei comunei Filipesti în dezbatere publică până la data de 20 ianuarie 2023, dată limită până la care se pot înainta propuneri, sugestii și opinii privitoare la proiect, acestea se vor depune la registratura Primăriei comunei Filipesti sau prin poștă la adresa Primăriei din sat Filipesti, comuna Filipesti, str. Radu Beligan, nr. 121, persoanelor interesate, consilierilor locali şi prin grija secretarului general al comunei Filipesti