INFORMARE CU PRIVIRE LA TERMENUL DE SOLUȚIONARE A CERERILOR DE ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE

Până la elaborarea/intrarea în vigoare a Hotărîrii Guvernului prin care se stabilește termenul de eliberare a unui act de identitate prevăzut la art. 15 alin. (8) din OUG nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, CERERILE PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE SE SOLUȚIONEAZĂ ÎN TERMEN DE 30 ZILE DE LA DATA ÎNREGISTRĂRII ACESTORA, în conformitate cu dispozițiile art. 8 alin.(1) și art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Prin excepție, cetățeanul care se află într-o situație deosebită, până la înmânarea noii cărți de identitate, va fi pus în legalitate cu o CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE pentru motivul “alte cazuri”, al cărei termen de valabilitate este de 45 de zile.

În situația în care sunt necesare verificări suplimentare, șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile.