Cereri de finanțare aprobate prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR)

Stimați cetățeni! Vă aducem la cunostință că prin PNRR au fost depuse trei proiecte: doua pe Componenta 10 Fondul local, respectiv: “EFICIENTIZARE ENERGETICA MODERATA LA CAMINUL CULTURAL DIN SATUL CARLIGI, COMUNA FILIPEȘTI, JUDETUL BACAU” si “AMENAJARE PISTE DE BICICLETE IN COMUNA FILIPEȘTI, JUDETUL BACAU”, iar un proiect a fost depus pe Componenta 5 Valul renovarii, respectiv “CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA SCOALA DIN SATUL FILIPESTI, COMUNA FILIPESTI, JUDETUL BACAU”

Dorim să vă informam că în lista cu cereri de finanțare aprobate în cadrul primei runde de atragere de fonduri aferente Componentei 5- Valul Renovarii si Componentei 10 – Fondul Local, publicată pe site-ul institutiei Ministerulului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației se regasesc două dintre proiectele depuse de Comuna Filipesti respectiv:“CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA SCOALA DIN SATUL FILIPESTI, COMUNA FILIPESTI, JUDETUL BACAU” (click accesare link MDLPA); “AMENAJARE PISTE DE BICICLETE IN COMUNA FILIPEȘTI, JUDETUL BACAU” (click accesare link MDLPA) si “EFICIENTIZARE ENERGETICA MODERATA LA CAMINUL CULTURAL DIN SATUL CARLIGI, COMUNA FILIPEȘTI, JUDETUL BACAU” (click accesare link MDLPA)

Conducerea Primăriei Filipești, Primar, Lungu Petrică!