ANUNȚ CU PRIVIRE LA PRESCHIMBAREA ACTELOR DE IDENTITATE CU TERMEN DE VALABILITATE EXPIRAT ȘI A CELOR CARE NU AU ADRESA COMPLETĂ CONFORM NOMENCLATORULUI STRADAL

Serviciul Public Comunitar Local Filipești informează cetățenii din comuna Filipești și din comunele arondate, respectiv Berești-Bistrița și Itești că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare pe linie de evidență a persoanelor, eliberarea actelor de identitate se face la solicitarea titularului datelor de stare civilă și nicidecum din oficiu de autoritățile române abilitate.

Astfel, cetățenii români au obligația să solicite eliberarea unui nou act de identitate, cu cel mult 180 zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puțin de 15 zile.

De asemenea, în termen de 15 zile de la împlinirea varstei de 14 ani, cetățenii români sunt obligați să solicite eliberarea primului act de identitate.

Nerespectarea termenelor cu privire la solicitarea eliberării actului de identitate se sancționeaza cu amendă contravențională.

În ceea ce privește reorganizarea administrativă a celor trei comune (Filipești, Berești-Bistrița și Itești), cetățenii cărora nu le figurează pe actul de identitate strada și numărul aferent, au obligația să își actualizeze domiciliul conform nomenclatorului stradal.

Programul de lucru cu publicul la Serviciul de Evidență a Persoanelor Filipești (depuneri cereri și eliberări de acte) este următorul:

-Luni, Marți, Joi, Vineri : 08:00 – 16:00

-Miercuri: 08:00 – 18:00

Depunerea cererilor de eliberare a actelor de identitate se face direct la ghișeul de primiri/eliberări documente, fără a fi necesară o programare on-line.